اسپانیا دارای بیشترین شانس قهرمانی

در رای گیری روزنامه ورزشی اکیپ که در فرانسه چاپ می شود، بیشترین رای به قهرمانی تیم ملی اسپانیا داده شده است.
در این نظر خواهی که تا کنون نزدیک به 3 هزار نفر در آن شرکت کرده اند 43 درصد آرا به قهرمانی تیم ملی اسپانیا اختصاص داشته است. سایر تیم هایی که از سوی مردم شانس قهرمانی پیدا کرده اند برزیل، انگلیس و
آلمان هستند.
                     

/ 0 نظر / 10 بازدید